Veliteľ námorného rekreačného plavidla „B“

Teoretický kurz na získanie licencie Veliteľ námorného plavidla kat.B je zameraný na rozširovanie vedomostí a zručností v námornej navigácii, meteorológii, plavebnej náuky, je vstupnou bránou k zodpovednej a prestížnej roli kapitána na rekreačných plavidlách preplavby s plavidlami do dĺžky 24m a v oblastiach do 200 Nm (námorných míľ) od pobrežia, bez obmedzenia stavu meteorologických podmienok.

Kurz organizačne zabezpečujeme s realizačným partnerom

Podmienky získania licencie sú náročnejšie, ale súčasne zaručujú, že každý držiteľ licencie má dostatočné znalosti a skúsenosti potrebné na splnenie povinností veliteľa v offshorových vodách. Aby ste mohli získať licenciu Veliteľa námorného rekreačného plavidla kat.B Námorného úradu SR musíte

  • absolvovať kvalifikovaný kurz na stupeň B
  • byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C)
  • preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori v rozsahu najmenej 2000 námorných míľ, z toho aspoň 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa
  • úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B, ktorá testuje znalosti z námorného práva, meteorológie, navigácie a plavebnej náuky.

   Zároveň musíte byť držiteľom niektorej z licencií na obsluhu VHF vysielačky, napr. obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu, RYA VHF SRC a pod.

Cena a ďalšie náklady

Cena teoretickej časti: 450,-€
Cena kolku: 40,-€

Štátna skúška z teoretickej prípravy sa bude konať do dvoch týždňov po kurze, čo Vám dá dostatok času na prípravu a zopakovanie si všetkého potrebného.

Prihláste sa teraz!

Miesta na kurze sú obmedzené a vzhľadom na zvyčajne veľký záujem odporúčame čo najskôr sa prihlásiť na vybraný termín prostredníctvom našej webovej stránky alebo nás kontaktovať pre viac informácií. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť stať sa kapitánom lode a objavovať krásy mora s novozískanými vedomosťami a zručnosťami.

Tešíme sa na Vás!

Každý úspešný absolvent nášho kurzu zároveň získa rôzne benefity od našej spoločnosti, ako napríklad možnosť rezervácie prvej lode či účasť na zdokonaľovacej plavbe za výrazne zvýhodnených podmienok.

Objednávka
Kurz Veliteľ námorného rekreačného plavidla – kat. B

* Platobné podmienky: 100% ceny za kurz pri objednaní podľa inštrukcií, ktoré obdržíte e-mailom