Kapitánsky praktický kurz a skúška – chorvátska licencia „B“

Boli ste sa plaviť a chceli by ste riadiť loďku sami? Alebo si chcete splniť sen a stať sa kapitánom(kou)? Milujete pocit voľnosti a vetra vo vlasoch pri plavbe po mori? S nami sa na chorvátskom kapitánskom kurze naučíte všetko potrebné k tomu, aby ste sa za týždeň plavili ako pravý námorník. 

Chorvátsky kapitánsky kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti kurzu a skúšky. Kurz trvá jeden týždeň a zúčastní sa ho na jednej lodi 5 až 6 študentov vo veku minimálne 18 rokov. Čas na plachetnici strávite štúdiom teoretických znalostí a hlavne praktickým výcvikom manévrov na plachetnici.  Naučíme vás okrem iného pravidlá bezpečnej plavby na mori, základy príbrežnej navigácie, čítanie máp, prácu s vysielačkou a námornú abecedu, základy meteorológie. Základná znalosť spomenutých okruhov je potrebná pre zvládnutie teoretickej časti ústnej skúšky.

Na mori je teoretická príprava iba prvým krôčikom k zvládnutiu bezpečnej plavby, ďalším dôležitým krokom je praktické ovládanie lode. Na našom kurze vás naučíme manévrovať loďou v prístavoch, kotviť rôznymi spôsobmi, používať plachty či zvládnuť úkony pre úspešné prevzatie lode z požičovne alebo praktické zručnosti pri bežných poruchách techniky. Súčasťou bude aj nočná preplavba, kde skĺbime teoretické vedomosti o navigácii medzi ostrovmi s nočnou orientáciou. 

Skúška sa bude vykonávať  (v slovenčine alebo angličtine) na kapitanáte v Šibeniku pred komisiou.  Po úspešnom absolvovaní získate preukaz oprávňujúci riadiť akúkoľvek loď do 30BT do maximálnej vzdialenosti 12 námorných míľ od pobrežia na chorvátskom Jadrane. Skúška sa koná v utorok a váš preukaz zvyčajne obdržíte ešte do konca týždňa. Domov teda odchádzate s platným preukazom.

Každý úspešný absolvent nášho kurzu zároveň získa rôzne benefity od našej spoločnosti, ako napríklad možnosť rezervácie prvej lode či účasť na zdokonaľovacej plavbe za výrazne zvýhodnených podmienok.

Objednávka
Kapitánsky praktický kurz a skúška – chorvátska licencia „B“

* Platobné podmienky: 50% ceny pri objednaní a zvyšných 50% ceny minimálne 3 týždne pred nástupom
** Cena zahrňuje: teoretické školenie a praktický výcvik, pobyt na lodi, inštruktor, literatúra a pomôcky, pohonné hmoty, posteľná bielizeň, upratovanie lode
** V cene nie je započítané: strava, doprava pre účastníkov a inštruktora na a z miesta konania kurzu, cestovné poistenie, administratívny poplatok za skúšku a vystavenie preukazu (850 kn