Kurz ovládania katamaránu

Praktický nácvik ovládania katamaránu je zložený z viacerých častí, kde jednou z najdôležitejších je naučiť sa správne a bezpečne vykonávať prístavné manévre. Nami organizovaný kurz je vedený skúseným inštruktorom a zahŕňa tieto hlavné okruhy:

1. Teoretická príprava:
– Zoznámenie sa s konštrukciou a ovládacími prvkami katamaránu.
– Proces pristávania a odchodu z prístavu (potrebné kroky, bezpečnostné zásady).
– Výklad o vplyvoch vetra, prúdu a vlnenia na katamarán pri prístavných manévroch.

2. Príprava na manévrovanie:
– Kontrola palubného vybavenia a príslušenstva (laná, fendre).
– Zabezpečenie komunikácie medzi členmi posádky.
– Zvolenie vhodnej prístavnej stratégie vzhľadom na aktuálne podmienky.

3. Simulácia pristávania:
– Nácvik priblíženia k mólu s dôrazom na udržiavanie správneho uhla a rýchlosti.
– Postupné znižovanie rýchlosti a použitie reverzného chodu na stabilizáciu a presné pristátie.
– Nácvik použitia lán a fendrov pri pristávaní.

4. Manévrovanie v prístave:
– Naučenie sa rôznych techník otáčania na mieste a zmeny smeru v obmedzených priestoroch.
– Praktické cvičenia, ako sú „med manéver“ alebo „pružný manéver“, ktoré umožňujú katamaránu manévrovať v tesnej blízkosti iných lodí alebo prístavných zariadení.

5. Pristávanie na kotvišti:
– Nácvik pristávania pri bočnom vetre alebo proti vetru k mólam alebo pontónom.
– Príprava a použitie kotvy pri pristávaní, ak je to potrebné.

6. Opustenie prístavu:
– Postupy pre bezpečné odchádzanie od móla.
– Výber správnej trasy a časového itinerára.

7. Bezpečnostné procedúry:
– Nácvik evakuácie a záchranných postupov.
– Praktické cvičenia na zvládnutie núdzových situácií, ako sú požiare na palube alebo náhle technické problémy.

8. Feedback a hodnotenie:
– Diskusia s inštruktorom o silných a slabých stránkach vykonaných manévrov.
– Osobný feedback na zlepšenie a tipy na ďalšiu prax.

Praktické cvičenia budú zahŕňať postupné zvyšovanie obtiažnosti manévrov tak, aby účastníci nácviku získali sebadôveru a stali sa schopnými samostatne vykonávať prístavné manévre v rozličných prístavných podmienkach a situáciách. 

Kurz organizujeme na katamaráne veľkosti 40ft (Lagoon 40) v Chorvátskom Trogire.

Každý úspešný absolvent nášho kurzu zároveň získa rôzne benefity od našej spoločnosti, ako napríklad možnosť rezervácie prvej lode či účasť na zdokonaľovacej plavbe za výrazne zvýhodnených podmienok.

Termín Cena €/os. 10% zľava pri úhrade do
13.04.2024 - 17.04.2024
400,-
31.12.2023
17.04.2024 - 20.04.2024
400,-
31.12.2023

Objednávka
Kurz ovládania katamaránu

* Platobné podmienky: 100% ceny za kurz pri objednaní podľa inštrukcií, ktoré obdržíte e-mailom
** Cena zahrňuje: praktický výcvik ovládania katamaránu, pobyt na lodi, inštruktora, pohonné hmoty, prístavné poplatky, posteľnú bielizeň, upratovanie lode
** V cene nie je započítané: strava, doprava na/z miesta konania kurzu, cestovné poistenie